Translate

เรียกแท็กซี่ธัญบุรี แท็กซี่ธัญบุรี เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรี 0952283614

   


บริการแท็กซี่อำเภอธัญบุรียินดีต้อนรับค่ะ   
   สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ ลูกค้าอยู่แห่งหนตำบลไหนก็เรียกใช้บริการได้ โดยทีมงานที่ให้บริการจำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ บริการแท็กซี่อำเภอธัญบุรี 24 ชั่วโมง / เรียกด่วนหรือจองแท็กซี่อำเภอธัญบุรีไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานมีรถให้บริการหลายประเภท สะดวกและปลอดภัย ลูกค้าไม่ต้องเดินออกมาหารถแม้อยู่ในพื้นที่ลึก แล้วจะรอนานไหม การเรียกใช้บริการยุ่งยากหรือเปล่า แล้วถ้าบอกทางไม่ถูกพี่โชเฟอร์จะมารับเรายังไง จบปัญหาที่ลูกค้ามีข้อสงสัย เพียงโทรหาเราทางทีมงานจัดส่งรถไปรับลูกค้าถึงบ้านหรือจุดนัดหมาย

ศูนย์แท็กซี่ธัญบุรี         0952283614
เรียกแท็กซี่ธัญบุรี        0952283614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรี  0952283614
จองแท็กซี่ธัญบุรี          0952283614
เหมาแท็กซี่ธัญบุรี        0952283614วิธีเรียกใช้บริการ+จองรถ
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ+ส่ง
 • แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งตัวเองสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะการให้บริการของทีมงาน
 • บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
 • บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
 • บริการรถตู้ van VIP
 • บริการรถไพรเวททุกชนิด
 • บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
 • บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
 • บริการการตรงต่อเวลาสำหรับการจอง
 • บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
 • บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
 • บริการนัดรับขณะลูกค้าอยู่ระหว่างเดินทาง
กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน หรือต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวก ต่อตัวลูกค้าและสมาชิกที่ให้บริการ

ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไขหรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ )


ทีมงานให้บริการลูกค้าทุกอำเภอและตำบลเช่น
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 1 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 1 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 1
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 2 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 2 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 2
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 3 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 3 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรีคลอง 3
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 4 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 4 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 4 
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 5 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 5 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรีคลอง 5
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 6 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 6 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 6
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 7 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 7 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 7
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 8 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 8 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรีคลอง 8
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 9 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 9 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรีคลอง 9
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 10 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 10 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรีคลอง 10
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 11 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 11 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรีคลอง 11
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 12 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 12 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 12
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 13 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 13 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 13
 • แท็กซี่ธัญญะคลอง 14 เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 14 เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 14
 • แท็กซี่สะพานแดงรังสิต เรียกแท็กซี่สะพานแดงรังสิต เบอร์โทรแท็กซี่สะพานแดงรังสิต
 • แท็กซี่คลอง 6 ธัญบุรี  เรียกแท็กซี่คลอง 6 ธัญบุรี  เบอร์โทรแท็กซี่คลอง 6 ธัญบุรี
 • แท็กซี่วิทยาลัยการปกครอง  เรียกแท็กซี่วิทยาลัยการปกครอง  เบอร์โทรแท็กซี่วิทยาลัยการปกครอง
 • แท็กซี่ราชมงคลคลอง 6  เรียกแท็กซี่ราชมงคลคลอง 6  เบอร์โทรแท็กซี่ราชมงคลคลอง 6เรียกแท็กซี่นครราชสีมา แท็กซี่นครราชสีมา เบอร์โทรแท็กซี่นครราชสีมา 0952283614

โทร 095-285-3614 Line เรียกแท็กซี่จังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับค่ะ ...