Translate

เรียกแท็กซี่นครราชสีมา แท็กซี่นครราชสีมา เบอร์โทรแท็กซี่นครราชสีมา 094-141-4714

เรียกแท็กซี่จังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับค่ะ


    สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ ลูกค้าอยู่แห่งหนตำบลไหนก็เรียกใช้บริการได้ โดยทีมงานที่ให้บริการจำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ บริการแท็กซี่จังหวัดนครราชสีมา 24 ชั่วโมง / เรียกด่วนหรือจองแท็กซี่จังหวัดนครราชสีมาไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานมีรถให้บริการหลายประเภท สะดวกและปลอดภัย ลูกค้าไม่ต้องเดินออกมาหารถแม้อยู่ในพื้นที่ลึก แล้วจะรอนานไหม การเรียกใช้บริการยุ่งยากหรือเปล่า แล้วถ้าบอกทางไม่ถูกพี่โชเฟอร์จะมารับเรายังไง จบปัญหาที่ลูกค้ามีข้อสงสัย เพียงโทรหาเราทางทีมงานจัดส่งรถไปรับลูกค้าถึงบ้านหรือจุดนัดหมาย

ศูนย์แท็กซี่นครราชสีมา         0941414714
เรียกแท็กซี่นครราชสีมา        0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่นครราชสีมา  0941414714
จองแท็กซี่นครราชสีมา          0941414714
เหมาแท็กซี่นครราชสีมา         0941414714

แท็กซี่โคราช                           0941414714
เรียกแท็กซี่โคราช                   0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่โคราช             0941414714
จองแท็กซี่โคราช                     0941414714
เหมาแท็กซี่โคราช                   0941414714

  วิธีใช้บริการ+จองรถ
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ+ส่ง
 • แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 • อาจมีการโอนมัดจำ 30% ในบางกรณี
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งตัวเองสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ


  การให้บริการของทีมงาน
 • บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
 • บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
 • บริการรถตู้ van VIP
 • บริการรถไพรเวททุกชนิด
 • บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
 • บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
 • บริการการตรงต่อเวลาสำหรับการจอง
 • บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน หรือต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวก ต่อตัวลูกค้าและสมาชิกที่ให้บริการ

ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไขหรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ )ทีมงานให้บริการลูกค้าทุกอำเภอและตำบลเช่น
 • แท็กซี่จังหวัดนครราชสีมา เรียกแท็กซี่จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรแท็กซี่จังหวัดนครราชสีมา
 • แท็กซี่โคราช เรียกแท็กซี่โคราช เบอร์โทรแท็กซี่โคราช รถแท็กซี่โคราช
 • แท็กซี่อำเภอครบุรี  เรียกแท็กซี่อำเภอครบุรี  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอครบุรี
 • แท็กซี่อำเภอเสิงสาง  เรียกแท็กซี่อำเภเสิงสาง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเสิงสาง
 • แท็กซี่อำเภอคง  เรียกแท็กซี่อำเภอคง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอคง
 • แท็กซี่อำเภอบ้านเหลื่อม  เรียกแท็กซี่อำเภอบ้านเหลื่อม  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบ้านเหลื่อม
 • แท็กซี่อำเภอจักราช  เรียกแท็กซี่อำเภอจักราช  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอจักราช
 • แท็กซี่อำเภอโชคชัย เรียกแท็กซี่อำเภโชคชัย  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอโชคชัย
 • แท็กซี่อำเภอด่านขุนทด  เรียกแท็กซี่อำเภอด่านขุนทด เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอด่านขุนทด
 • แท็กซี่อำเภอโนนไทย  เรียกแท็กซี่อำเภอโนนไทย  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอโนนไทย
 • แท็กซี่อำเภอโนนสูง  เรียกแท็กซี่อำเภอโนนสูง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอโนนสูง
 • แท็กซี่อำเภอขามสะแกแสง  เรียกแท็กซี่อำเภอขามสะแกแสง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอขามสะแกแสง
 • แท็กซี่อำเภอบัวใหญ่  เรียกแท็กซี่อำเภอบัวใหญ่  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบัวใหญ่
 • แท็กซี่อำเภอประทาย  เรียกแท็กซี่อำเภอประทาย  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอประทาย
 • แท็กซี่อำเภอปักธงชัย  เรียกแท็กซี่อำเภอปักธงชัย เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอปักธงชัย
 • แท็กซี่อำเภอพิมาย  เรียกแท็กซี่อำเภอพิมาย  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอพิมาย
 • แท็กซี่อำเภอห้วยแถลง เรียกแท็กซี่อำเภอห้วยแถลง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอห้วยแถลง
 • แท็กซี่อำเภอชุมพวง  เรียกแท็กซี่อำเภอชุมพวง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอชุมพวง
 • แท็กซี่อำเภอสูงเนิน  เรียกแท็กซี่อำเภอสูงเนิน  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอสูงเนิน
 • แท็กซี่อำเภอขามทะเลสอ เรียกแท็กซี่อำเภอขามทะเลสอ เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอขามทะเลสอ
 • แท็กซี่อำเภอสีคิ้ว  เรียกแท็กซี่อำเภอสีคิ้ว   เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอสีคิ้ว
 • แท็กซี่อำเภอหนองบุญมาก  เรียกแท็กซี่อำเภอหนองบุญมาก เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอหนองบุญมาก
 • แท็กซี่อำเภอแก้งสนามนาง  เรียกแท็กซี่อำเภอแก้งสนามนาง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอแก้งสนามนาง
 • แท็กซี่อำเภอโนนแดง  เรียกแท็กซี่อำเภอโนนแดง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอโนนแดง
 • แท็กซี่อำเภอวังน้ำเขียว  เรียกแท็กซี่อำเภอวังน้ำเขียว เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอวังน้ำเขียว
 • แท็กซี่อำเภอเทพารักษ์  เรียกแท็กซี่อำเภอเทพารักษ์ เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเทพารักษ์
 • แท็กซี่อำเภอเมืองยาง  เรียกแท็กซี่อำเภอเมืองยาง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเมืองยาง
 • แท็กซี่อำเภอพระทองคำ  เรียกแท็กซี่อำเภอพระทองคำ เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอพระทองคำ
 • แท็กซี่อำเภอลำทะเมนชัย  เรียกแท็กซี่อำเภอลำทะเมนชัย เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอลำทะเมนชัย
 • แท็กซี่อำเภอบัวลาย  เรียกแท็กซี่อำเภอบัวลาย  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบัวลาย
 • แท็กซี่อำเภอสีดา  เรียกแท็กซี่อำเภอสีดา  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอสีดา
 • แท็กซี่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เรียกแท็กซี่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

แท็กซี่ระยอง เรียกแท็กซี่ระยอง เบอร์โทรแท็กซี่ระยอง 094-141-4714

โทร 094-141-4714 Line     บริการแท็กซี่จังหวัดระยองยินดีต้อนรับค่ะ     ...