Translate

เรียกแท็กซี่พัทยา แท็กซี่พัทยา เบอร์โทรแท็กซี่พัทยา 094-141-4714

   

บริการแท็กซี่พัทยายินดีต้อนรับค่ะ
   สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ ลูกค้าอยู่แห่งหนตำบลไหนก็เรียกใช้บริการได้ โดยทีมงานที่ให้บริการจำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ บริการแท็กซี่พัทยา 24 ชั่วโมง / เรียกด่วนหรือจองแท็กซี่พัทยาไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานมีรถให้บริการหลายประเภท สะดวกและปลอดภัย ลูกค้าไม่ต้องเดินออกมาหารถแม้อยู่ในพื้นที่ลึก แล้วจะรอนานไหม การเรียกใช้บริการยุ่งยากหรือเปล่า แล้วถ้าบอกทางไม่ถูกพี่โชเฟอร์จะมารับเรายังไง จบปัญหาที่ลูกค้ามีข้อสงสัย เพียงโทรหาเราทางทีมงานจัดส่งรถไปรับลูกค้าถึงบ้านหรือจุดนัดหมาย

ศูนย์แท็กซี่พัทยา         0941414714
เรียกแท็กซี่พัทยา        0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่พัทยา  0941414714
จองแท็กซี่พัทยา          0941414714
เหมาแท็กซี่พัทยา        0941414714วิธีเรียกใช้บริการ+จองรถ
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ+ส่ง
 • แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งตัวเองสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ


การให้บริการของทีมงาน
 • บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
 • บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
 • บริการรถตู้ van VIP
 • บริการรถไพรเวททุกชนิด
 • บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
 • บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
 • บริการการตรงต่อเวลาสำหรับการจอง
 • บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
 • บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
 • บริการนัดรับขณะลูกค้าอยู่ระหว่างเดินทาง


กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน หรือต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวก ต่อตัวลูกค้าและสมาชิกที่ให้บริการ

ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไขหรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ )


ทีมงานให้บริการลูกค้าทุกอำเภอและตำบลเช่น

เบอร์โทรแท็กซี่นาเกลือ                    0941414714
เรียกแท็กซี่นาเกลือ                           0941414714
จองแท็กซี่นาเกลือ                             0941414714
แท็กซี่นาเกลือ                                    0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาเหนือ              0941414714
เรียกแท็กซี่พัทยาเหนือ                     0941414714
จองแท็กซี่พัทยาเหนือ                       0941414714
แท็กซี่พัทยาเหนือ                              0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่พัทยากลาง              0941414714
เรียกแท็กซี่พัทยากลาง                     0941414714
จองแท็กซี่พัทยากลาง                       0941414714
แท็กซี่พัทยากลาง                             0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาใต้                  0941414714
เรียกแท็กซี่พัทยาใต้                         0941414714
จองแท็กซี่พัทยาใต้                           0941414714
แท็กซี่พัทยาใต้                                 0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาสาย 1             0941414714
เรียกแท็กซี่พัทยาสาย 1                    0941414714
แท็กซี่พัทยาสาย 1                            0941414714

เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาสาย 2             0941414714
เรียกแท็กซี่พัทยาสาย 2                    0941414714
แท็กซี่พัทยาสาย 2                           0941414714

เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาสาย 3             0941414714
เรียกแท็กซี่พัทยาสาย 3                    0941414714
แท็กซี่พัทยาสาย 3                           0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยบัวขาว               0941414714
เรียกแท็กซี่ซอยบัวขาว                      0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยเล้งกี่                  0941414714
เรียกแท็กซี่ซอยเล้งกี่                         0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ถนนเพนียดช้าง         0941414714
เรียกแท็กซี่ถนนเพนียดช้าง               0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยโพธิสาร              0941414714
เรียกแท็กซี่ซอยโพธิสาร                    0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่เมืองจำลองพัทยา      0941414714
เรียกแท็กซี่เมืองจำลองพัทยา            0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ถนนเลียบชายหาด    0941414714
เรียกแท็กซี่ถนนเลียบชายหาด          0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่เทพประสิทธิ์              0941414714
เรียกแท็กซี่เทพประสิทธิ์                    0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่เขาพระตำหนัก          0941414714
เรียกแท็กซี่เขาพระตำหนัก                0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่แหลมบาลีฮาย           0941414714
เรียกแท็กซี่แหลมบาลีฮาย                  0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยกอไผ่                  0941414714
เรียกแท็กซี่ซอยกอไผ่                        0941414714


เบอร์โทรแท็กซี่หาดนาจอมเทียน       0941414714
เรียกแท็กซี่หาดนาจอมเทียน              0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ถนนชัยพฤกษ์           0941414714
เรียกแท็กซี่ถนนชัยพฤกษ์                  0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยบุณย์กัญจนา     0941414714
เรียกแท็กซี่ซอยบุณย์กัญจนา            0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดน้ำสี่ภาค          0941414714
เรียกแท็กซี่ตลาดน้ำสี่ภาค                 0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่หาดบ้านอำเภอ          0941414714
เรียกแท็กซี่หาดบ้านอำเภอ                0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านอำเภอ                 0941414714
เรียกแท็กซี่บ้านอำเภอ                        0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่สวนนงนุช                  0941414714
เรียกแท็กซี่สวนนงนุช                         0941414714

เบอร์โทรแท็กซี่เขาชีจรรย์                 0941414714
เรียกแท็กซี่เขาชีจรรย์                        0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่เกล็ดแก้ว                   0941414714
เรียกแท็กซี่เกล็ดแก้ว                          0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่แยกเจ                        0941414714
เรียกแท็กซี่แยกเจ                              0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่บางเสร่                       0941414714
เรียกแท็กซี่บางเสร่                             0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่สัตหีบ                        0941414714
เรียกแท็กซี่สัตหีบ                               0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่สนามบินอู่ตะเภา        0941414714
เรียกแท็กซี่สนามบินอู่ตะเภา              0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่หนองปรือ                  0941414714
เรียกแท็กซี่หนองปรือ                         0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่เขาตาโล                    0941414714
เรียกแท็กซี่เขาตาโล                          0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่บุญสัมพันธ์                0941414714
เรียกแท็กซี่บุญสัมพันธ์                       0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่พรประภานิมิตร         0941414714
เรียกแท็กซี่พรประภานิมิตร                0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่หนองปลาไหล           0941414714
เรียกแท็กซี่หนองปลาไหล                  0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่กระทิงลาย                0941414714
เรียกแท็กซี่กระทิงลาย                       0941414714

เบอร์โทรแท็กซี่บางละมุง                   0941414714
เรียกแท็กซี่บางละมุง                          0941414714
แท็กซี่บางละมุง                                 0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ฟาร์มจระเข้พัทยา     0941414714
เรียกแท็กซี่ฟาร์มจระเข้พัทยา           0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่สวนเสือศรีราชา        0941414714
เรียกแท็กซี่สวนเสือศรีราชา               0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่เขาเขียว                    0941414714
เรียกแท็กซี่เขาเขียว                           0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่มาบประชัน                0941414714
เรียกแท็กซี่มาบประชัน                      0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่หนองกระบอก           0941414714
เรียกแท็กซี่หนองกระบอก                  0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ทุ่งกลมตาลหมัน         0941414714
เรียกแท็กซี่ทุ่งกลมตาลหมัน               0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ชัยพฤกษ์พัทยา         0941414714
เรียกแท็กซี่ถนนชัยพฤกษ์พัทยา        0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยบงกชพัทยา        0941414714
เรียกแท็กซี่ซอยบงกชพัทยา               0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยเนินพลับหวาน    0941414714
เรียกแท็กซี่ซอยเนินพลับหวาน           0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยมาบยายเลีย       0941414714
เรียกแท็กซี่ซอยมาบยายเลีย              0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่มาบส่อง                      0941414714
เรียกแท็กซี่มาบส่อง                            0941414714


แท็กซี่ระยอง เรียกแท็กซี่ระยอง เบอร์โทรแท็กซี่ระยอง 094-141-4714

โทร 094-141-4714 Line     บริการแท็กซี่จังหวัดระยองยินดีต้อนรับค่ะ     ...