Translate

เรียกแท็กซี่พัทยา แท็กซี่พัทยา เบอร์โทรแท็กซี่พัทยา 0952283614

   


บริการแท็กซี่พัทยายินดีต้อนรับค่ะ







   
   สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ ลูกค้าอยู่แห่งหนตำบลไหนก็เรียกใช้บริการได้ โดยทีมงานที่ให้บริการจำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ บริการแท็กซี่พัทยา 24 ชั่วโมง / เรียกด่วนหรือจองแท็กซี่พัทยาไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานมีรถให้บริการหลายประเภท สะดวกและปลอดภัย ลูกค้าไม่ต้องเดินออกมาหารถแม้อยู่ในพื้นที่ลึก แล้วจะรอนานไหม การเรียกใช้บริการยุ่งยากหรือเปล่า แล้วถ้าบอกทางไม่ถูกพี่โชเฟอร์จะมารับเรายังไง จบปัญหาที่ลูกค้ามีข้อสงสัย เพียงโทรหาเราทางทีมงานจัดส่งรถไปรับลูกค้าถึงบ้านหรือจุดนัดหมาย

ศูนย์แท็กซี่พัทยา         0952283614
เรียกแท็กซี่พัทยา        0952283614
เบอร์โทรแท็กซี่พัทยา  0952283614
จองแท็กซี่พัทยา          0952283614
เหมาแท็กซี่พัทยา        0952283614



วิธีเรียกใช้บริการ+จองรถ
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ+ส่ง
 • แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งตัวเองสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ



การให้บริการของทีมงาน
 • บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
 • บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
 • บริการรถตู้ van VIP
 • บริการรถไพรเวททุกชนิด
 • บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
 • บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
 • บริการการตรงต่อเวลาสำหรับการจอง
 • บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
 • บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
 • บริการนัดรับขณะลูกค้าอยู่ระหว่างเดินทาง








กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน หรือต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวก ต่อตัวลูกค้าและสมาชิกที่ให้บริการ

ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไขหรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ )


ทีมงานให้บริการลูกค้าทุกอำเภอและตำบลเช่น

เบอร์โทรแท็กซี่นาเกลือ                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่นาเกลือ                          095 228 3614
จองแท็กซี่นาเกลือ                            095 228 3614
แท็กซี่นาเกลือ                                   095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาเหนือ             095 228 3614
เรียกแท็กซี่พัทยาเหนือ                    095 228 3614
จองแท็กซี่พัทยาเหนือ                      095 228 3614
แท็กซี่พัทยาเหนือ                             095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่พัทยากลาง             095 228 3614
เรียกแท็กซี่พัทยากลาง                    095 228 3614
จองแท็กซี่พัทยากลาง                      095 228 3614
แท็กซี่พัทยากลาง                            095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาใต้                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่พัทยาใต้                        095 228 3614
จองแท็กซี่พัทยาใต้                          095 228 3614
แท็กซี่พัทยาใต้                                095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาสาย 1            095 228 3614
เรียกแท็กซี่พัทยาสาย 1                   095 228 3614
แท็กซี่พัทยาสาย 1                           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาสาย 2            095 228 3614
เรียกแท็กซี่พัทยาสาย 2                   095 228 3614
แท็กซี่พัทยาสาย 2                          095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่พัทยาสาย 3            095 228 3614
เรียกแท็กซี่พัทยาสาย 3                   095 228 3614
แท็กซี่พัทยาสาย 3                          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยบัวขาว              095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยบัวขาว                     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยเล้งกี่                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยเล้งกี่                        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ถนนเพนียดช้าง        095 228 3614
เรียกแท็กซี่ถนนเพนียดช้าง              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยโพธิสาร             095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยโพธิสาร                   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เมืองจำลองพัทยา     095 228 3614
เรียกแท็กซี่เมืองจำลองพัทยา           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ถนนเลียบชายหาด   095 228 3614
เรียกแท็กซี่ถนนเลียบชายหาด         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เทพประสิทธิ์             095 228 3614
เรียกแท็กซี่เทพประสิทธิ์                   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เขาพระตำหนัก         095 228 3614
เรียกแท็กซี่เขาพระตำหนัก               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่แหลมบาลีฮาย          095 228 3614
เรียกแท็กซี่แหลมบาลีฮาย                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยกอไผ่                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยกอไผ่                       095 228 3614


เบอร์โทรแท็กซี่หาดนาจอมเทียน      095 228 3614
เรียกแท็กซี่หาดนาจอมเทียน             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ถนนชัยพฤกษ์          095 228 3614
เรียกแท็กซี่ถนนชัยพฤกษ์                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยบุณย์กัญจนา    095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยบุณย์กัญจนา           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดน้ำสี่ภาค         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ตลาดน้ำสี่ภาค                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หาดบ้านอำเภอ         095 228 3614
เรียกแท็กซี่หาดบ้านอำเภอ               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านอำเภอ                095 228 3614
เรียกแท็กซี่บ้านอำเภอ                       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่สวนนงนุช                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่สวนนงนุช                        095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่เขาชีจรรย์                095 228 3614
เรียกแท็กซี่เขาชีจรรย์                       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เกล็ดแก้ว                  095 228 3614
เรียกแท็กซี่เกล็ดแก้ว                         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่แยกเจ                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่แยกเจ                             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บางเสร่                      095 228 3614
เรียกแท็กซี่บางเสร่                            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่สัตหีบ                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่สัตหีบ                              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่สนามบินอู่ตะเภา       095 228 3614
เรียกแท็กซี่สนามบินอู่ตะเภา             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หนองปรือ                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่หนองปรือ                        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เขาตาโล                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่เขาตาโล                         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บุญสัมพันธ์               095 228 3614
เรียกแท็กซี่บุญสัมพันธ์                      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่พรประภานิมิตร        095 228 3614
เรียกแท็กซี่พรประภานิมิตร               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หนองปลาไหล          095 228 3614
เรียกแท็กซี่หนองปลาไหล                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่กระทิงลาย               095 228 3614
เรียกแท็กซี่กระทิงลาย                      095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่บางละมุง                  095 228 3614
เรียกแท็กซี่บางละมุง                         095 228 3614
แท็กซี่บางละมุง                                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ฟาร์มจระเข้พัทยา    095 228 3614
เรียกแท็กซี่ฟาร์มจระเข้พัทยา          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่สวนเสือศรีราชา       095 228 3614
เรียกแท็กซี่สวนเสือศรีราชา              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เขาเขียว                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่เขาเขียว                          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่มาบประชัน               095 228 3614
เรียกแท็กซี่มาบประชัน                     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หนองกระบอก          095 228 3614
เรียกแท็กซี่หนองกระบอก                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ทุ่งกลมตาลหมัน        095 228 3614
เรียกแท็กซี่ทุ่งกลมตาลหมัน              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ชัยพฤกษ์พัทยา        095 228 3614
เรียกแท็กซี่ถนนชัยพฤกษ์พัทยา       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยบงกชพัทยา       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยบงกชพัทยา              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยเนินพลับหวาน   095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยเนินพลับหวาน          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยมาบยายเลีย      095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยมาบยายเลีย             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่มาบส่อง                     095 228 3614
เรียกแท็กซี่มาบส่อง                           095 228 3614






เรียกแท็กซี่นครราชสีมา แท็กซี่นครราชสีมา เบอร์โทรแท็กซี่นครราชสีมา 0952283614

โทร 095-285-3614 Line เรียกแท็กซี่จังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับค่ะ ...