Translate

แท็กซี่มหาราช เรียกแท็กซี่มหาราช เบอร์โทรแท็กซี่มหาราช 0952283614

 


บริการแท็กซี่อำเภอมหาราชยินดีต้อนรับค่ะ






   
   สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ ลูกค้าอยู่แห่งหนตำบลไหนก็เรียกใช้บริการได้ โดยทีมงานที่ให้บริการจำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ บริการแท็กซี่อำเภอมหาราช 24 ชั่วโมง / เรียกด่วนหรือจองแท็กซี่มหาราชไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานมีรถให้บริการหลายประเภท สะดวกและปลอดภัย ลูกค้าไม่ต้องเดินออกมาหารถแม้อยู่ในพื้นที่ลึก แล้วจะรอนานไหม การเรียกใช้บริการยุ่งยากหรือเปล่า แล้วถ้าบอกทางไม่ถูกพี่โชเฟอร์จะมารับเรายังไง จบปัญหาที่ลูกค้ามีข้อสงสัย เพียงโทรหาเราทางทีมงานจัดส่งรถไปรับลูกค้าถึงบ้านหรือจุดนัดหมาย

ศูนย์แท็กซี่มหาราช         0952283614
เรียกแท็กซี่มหาราช        0952283614
เบอร์โทรแท็กซี่มหาราช  0952283614
จองแท็กซี่มหาราช          0952283614
เหมาแท็กซี่มหาราช         0952283614



วิธีเรียกใช้บริการ+จองรถ
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ+ส่ง
 • แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งตัวเองสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ



การให้บริการของทีมงาน
 • บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
 • บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
 • บริการรถตู้ van VIP
 • บริการรถไพรเวททุกชนิด
 • บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
 • บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
 • บริการการตรงต่อเวลาสำหรับการจอง
 • บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
 • บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
 • บริการนัดรับขณะลูกค้าอยู่ระหว่างเดินทาง








กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน หรือต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวก ต่อตัวลูกค้าและสมาชิกที่ให้บริการ

ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไขหรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ )



ทีมงานให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่สำหรับลูกค้าใช้บริการเร่งด่วนหรือจองรถเช่น
 • แท็กซี่อำเภอมหาราช เรียกแท็กซี่อำเภอมหาราช เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอมหาราช
 • แท็กซี่ตำบลหัวไผ่   เรียกแท็กซี่ตำบลหัวไผ่  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหัวไผ่
 • แท็กซี่ตำบลกะทุ่ม  เรียกแท็กซี่ตำบลกะทุ่ม  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลกะทุ่ม
 • แท็กซี่ตำบลน้ำเต้า  เรียกแท็กซี่ตำบลน้ำเต้า  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลน้ำเต้า
 • แท็กซี่ตำบลบางนา  เรียกแท็กซี่ตำบลบางนา  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางนา
 • แท็กซี่ตำบลโรงช้าง  เรียกแท็กซี่ตำบลโรงช้าง  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโรงช้าง
 • แท็กซี่ตำบลเจ้าปลุก  เรียกแท็กซี่ตำบลเจ้าปลุก  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเจ้าปลุก
 • แท็กซี่ตำบลพิตเพียน  เรียกแท็กซี่ตำบลพิตเพียน  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพิตเพียน
 • แท็กซี่ตำบลบ้านนา  เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านนา เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านนา
 • แท็กซี่ตำบลบ้านขวาง  เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านขวาง  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านขวาง
 • แท็กซี่ตำบลท่าต่อ  เรียกแท็กซี่ตำบลท่าตอ  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท่าต่อ
 • แท็กซี่ตำบลบ้านใหม่  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านใหม่  เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านใหม่



เรียกแท็กซี่นครราชสีมา แท็กซี่นครราชสีมา เบอร์โทรแท็กซี่นครราชสีมา 0952283614

โทร 095-285-3614 Line เรียกแท็กซี่จังหวัดนครราชสีมายินดีต้อนรับค่ะ ...