Translate

แท็กซี่ฉะเชิงเทรา เรียกแท็กซี่ฉะเชิงเทรา เบอร์โทรแท็กซี่ฉะเชิงเทรา 094-141-4714

  

บริการแท็กซี่จังหวัดฉะเชิงเทรายินดีต้อนรับค่ะ  
   สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ ลูกค้าอยู่แห่งหนตำบลไหนก็เรียกใช้บริการได้ โดยทีมงานที่ให้บริการจำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ บริการแท็กซี่จังหวัดฉะเชิงเทรา 24 ชั่วโมง / เรียกด่วนหรือจองแท็กซี่จังหวัดฉะเชิงเทราไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง ทีมงานมีรถให้บริการหลายประเภท สะดวกและปลอดภัย ลูกค้าไม่ต้องเดินออกมาหารถแม้อยู่ในพื้นที่ลึก แล้วจะรอนานไหม การเรียกใช้บริการยุ่งยากหรือเปล่า แล้วถ้าบอกทางไม่ถูกพี่โชเฟอร์จะมารับเรายังไง จบปัญหาที่ลูกค้ามีข้อสงสัย เพียงโทรหาเราทางทีมงานจัดส่งรถไปรับลูกค้าถึงบ้านหรือจุดนัดหมาย

ศูนย์แท็กซี่ฉะเชิงเทรา            0941414714
เรียกแท็กซี่ฉะเชิงเทรา           0941414714
เบอร์โทรแท็กซี่ฉะเชิงเทรา     0941414714
จองแท็กซี่ฉะเชิงเทรา             0941414714
เหมาแท็กซี่ฉะเชิงเทรา            0941414714วิธีเรียกใช้บริการ+จองรถ
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ+ส่ง
 • แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งตัวเองสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ


การให้บริการของทีมงาน
 • บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
 • บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
 • บริการรถตู้ van VIP
 • บริการรถไพรเวททุกชนิด
 • บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
 • บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
 • บริการการตรงต่อเวลาสำหรับการจอง
 • บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
 • บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
 • บริการนัดรับขณะลูกค้าอยู่ระหว่างเดินทาง

กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน หรือต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวก ต่อตัวลูกค้าและสมาชิกที่ให้บริการ

ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไขหรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่อลูกค้าท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ )


ทีมงานให้บริการลูกค้าทุกอำเภอและตำบลเช่น
 • แท็กซี่หน้าเมือง เรียกแท็กซี่ตำบลหน้าเมือง  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหน้าเมือง
 • แท็กซี่ตำบลท่าไข่  เรียกแท็กซี่ตำบลท่าไข่  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท่าไข่
 • แท็กซี่ตำบลบ้านใหม่  เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านใหม่  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านใหม่
 • แท็กซี่ตำบลคลองนา  เรียกแท็กซี่ตำบลคลองนา  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองนา
 • แท็กซี่ตำบลบางตีนเป็ด  เรียกแท็กซี่ตำบลบางตีนเป็ด  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางตีนเป็ด
 • แท็กซี่ตำบลบางไผ่  เรียกแท็กซี่ตำบลบางไผ่  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางไผ่
 • แท็กซี่ตำบลคลองจุกกระเฌอ เรียกแท็กซี่ตำบลคลองจุกกระเฌอ  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองจุกกระเฌอ
 • แท็กซี่ตำบลบางแก้ว  เรียกแท็กซี่ตำบลบางแก้ว เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางแก้ว
 • แท็กซี่ตำบลบางขวัญ เรียกแท็กซี่ตำบลบางขวัญ เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางขวัญ
 • แท็กซี่คลองนครเนื่องเขต เรียกแท็กซี่คลองนครเนื่องเขต เบอร์โทรแท็กซี่คลองนครเนื่องเขต
 • แท็กซี่ตำบลวังตะเคียน เรียกแท็กซี่ตำบลวังตะเคียน เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวังตะเคียน
 • แท็กซี่ตำบลโสธร  เรียกแท็กซี่โสธร  เบอร์โทรแท็กซี่โสธร
 • แท็กซี่ตำบลบางพระ  เรียกแท็กซี่บางพระ  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางพระ
 • เรียกแท็กซี่ตำบลบางกะไห  แท็กซี่ตำบลบางกะไห เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางกะไห
 • แท็กซี่ตำบลหนามแดง  เรียกแท็กซี่ตำบลหนามแดง  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนามแดง
 • แท็กซี่ตำบลคลองเปรง  เรียกแท็กซี่ตำบลคลองเปรง  เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองเปรง
 • แท็กซี่ตำบลคลองอุดมชลจร เรียกแท็กซี่คลองอุดมชลจร เบอร์โทรแท็กซี่คลองอุดมชลจร
 • แท็กซี่คลองหลวงแพ่ง  เรียกแท็กซี่คลองหลวงแพ่ง  เบอร์โทรแท็กซี่คลองหลวงแพ่ง
 • แท็กซี่ตำบลบางเตย  เรียกแท็กซี่ตำบลบางเตย  แท็กซี่ตำบลบางเตย
แท็กซี่ระยอง เรียกแท็กซี่ระยอง เบอร์โทรแท็กซี่ระยอง 094-141-4714

โทร 094-141-4714 Line     บริการแท็กซี่จังหวัดระยองยินดีต้อนรับค่ะ     ...